7 krokov na ceste k úspechu

Úspech má pre každého z nás iný vnútorný význam. Pre niekoho sú to víťazstvá, medaily, dosiahnutie finančných cieľov, pre iného zlepšovanie seba samého, pre ďalšieho vnútorný pokoj alebo zdravá rodina. V tomto článku sa zameriam na to, ako byť úspešný v profesionálnej kariére, športe alebo inej pracovnej oblasti. Úspech má svoje predpoklady a tak, ako dom potrebuje pevné základy, aj úspech potrebuje určité fundamenty, na ktorých je postavený. Úspešní ľudia v rôznych oblastiach sa často vyznačujú podobnými schopnosťami a svoju kariéru majú postavenú na rovnakých pilieroch. Nie je potrebné brať nasledujúce kroky dogmaticky. Každý sme iný, máme iné schopnosti, podmienky a vlastnú cestu. Existujú však určité postupy, ktoré posunú vašu kariéru na vyššiu úroveň. Prečítajte si nasledujúcich sedem krokov, ktoré vám v tom pomôžu:

  1. Stanovte si primerané ciele. Úspešní ľudia si stanovujú ciele, ktoré ich motivujú a ukazujú im správny smer. Cieľ by mal byť primerane náročný. Príliš ľahko dosiahnuteľné méty nás nemotivujú dostatočne a neprinútia nás vydolovať zo seba to najlepšie. Naopak, ak si stanovíme príliš náročný cieľ, zopár neúspechov na ceste k nemu nás môžu ľahko odradiť. Dôležité je aj priebežne kontrolovať, ako sa nám darí plniť stanovené ciele. Nájdite si vlastné ciele alebo sny, ktoré budú pracovať pre vás!
  2. Pracujte systematicky. Cesta k úspechu nie je tvorená len veľkými a geniálnymi vecami. Je to mnoho malých vecí urobených správne. Tieto malé každodenné veci sa vo výsledku spoja a vytvoria niečo skvelé. Tak fungujú aj úspešné tímy. Každý z tímu dá svoj malý ale dôležitý pracovný vklad a ak tieto vklady majú spoločný smer, spolu vytvoria niečo veľké. Pracujte každodenne na zlepšovaní samého seba a neustále sa posúvajte o kúsok vpred!
  3. Stanovte si priority. Pravidelne sa spýtajte samého seba, čo je pre vás dôležité. Občas máme pred sebou veľa vecí a nevieme sa v nich zorientovať a vybrať tie podstatné. A občas robíme veci, ktoré sa nám zdajú „urgentné“, ale v končenom dôsledku nie sú až také dôležité. Určite si veci, ktoré sú pre vás naozaj dôležité a zamerajte na ne vašu pozornosť a energiu!
  4. Pravidelne vychádzajte zo zóny komfortu. Veľmi dôležitý bod na zozname. Ľudia, ktorí sú úspešní, každodenne posúvajú svoje hranice. Robia veci, ktoré im nie sú úplne príjemné, ktoré sú spojené so stresom a nepohodlím. Každý máme svoju vlastnú zónu komfortu. Výletom za jej hranicu môže byť náročný kondičný tréning, telefonát potenciálnemu klientovi, rozhovor s trénerom, nadriadeným alebo poskytnutie spätnej väzby. Podstatné je to, že úspech vždy leží mimo našej zóny komfortu!
  5. Spojte sa s ľuďmi, ktorí vám pomôžu. Ľudia sú ten najcennejší zdroj, ktorý okolo seba máme. Je dôležité, s kým sa spojíme, s kým komunikujeme, v koho prítomnosti sa denne pohybujeme. Každá interakcia nás ovplyvňuje. Nikto nedosiahne úspech sám bez pomoci iných. Úspešní jednotlivci dokážu využiť schopnosti a služby ľudí, ktorých majú okolo seba.
  6. Prejavte vďačnosť. Vďačnosť sami sebe za to, čo ste obetovali, čím ste prešli, v čom ste sa zlepšili. Vďačnosť ľuďom okolo seba, rodine, kolegom, súperom, konkurentom, zákazníkom. Niekto vás naštval? Buďte mu za to vďačný. Vďaka tejto situácii sa môžete lepšie spoznať. Čo ma naštvalo? Čo som cítil? Kedy naposledy som sa ta cítil? Prečo som sa cítil zraniteľný? Ako môžem v podobnej situácii reagovať konštruktívne?
  7. Zabávajte sa. Posledný, ale veľmi dôležitý bod. Hľadajte v športe alebo v práci potešenia, radosť, zábavu. Stretnutie so spoluhráčmi, kolegami, spoločný žart, čiastkové úspechy, malé posuny. Tešte sa aj z maličkostí. Smejte sa. Úsmevom zlepšíte náladu sebe aj ostatným ľuďom a bude sa vám lepšie kráčať na ceste za úspechom.  

28.6.2016