Ako podporiť rastové nastavenie mysle

V športe ako aj v iných oblastiach života je veľmi dôležité nastavenie našej mysle (mindset). Nastavenie mysle je psychický postoj, ktorý určuje, ako budeme interpretovať a reagovať na určitú situáciu. Chyba v zápase, ťažký kondičný tréning, kritika trénera, negatívne ohlasy médií, to všetko sú situácie, v ktorých je dôležitý mindset športovca. Naša myseľ je veľmi plastická a adaptabilná. Vieme ju trénovať a pracovať na takom nastavení, ktoré je pre nás najefektívnejšie. Z hľadiska schopností a talentu poznáme dva základné druhy nastavenia mysle:

 1. Fixné nastavenie mysle (fixed mindset) – schopnosti a nadanie sú dané a ťažko sa dajú zmeniť. Človek s fixným nastavením si myslí, že talent je vnútorný a buď ho niekto má alebo nie. Nezáleží veľmi od úsilia a práce, dôležité je byť perfektný práve teraz.
 2. Rastové nastavenie mysle (growth mindset) – schopnosti a nadanie sú premenlivé a ovplyvniteľné. Ľudia s takýmto nastavením sa snažia neustále učiť a hľadajú cesty, ako na sebe pracovať. Nie je pre nich až tak dôležité, akí sú teraz, ale v čom sa chcú zlepšiť a kam sa chcú dostať.
Prevaha jedného alebo druhého nastavenia mysle sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristikami:
 Rastové nastavenie mysle  Fixné nastavenie mysle
 Schopnosti považujeme za premenlivé,  môžeme na nich pracovať  Schopnosti považujeme z veľkej časti za  nemenné a neovplyvniteľné
 Úspech pripisujeme snahe a tvrdej práci  Úspech pripisujeme talentu a šťastiu
 Neúspech nás motivuje pracovať tvrdšie  Neúspech nás znechutí a demotivuje
 Prijímame a vyhľadávame výzvy  Vyhýbame sa náročným výzvam
 Vidíme úsilie ako cestu k majstrovstvu  Úsilie má pre nás nízku hodnotu
 Kritiku považujeme za zdroj informácií  Kritiku schopností považujeme za kritiku  vlastnej osoby
 V úspechu druhých nachádzame lekcie a  inšpiráciu  Cítime sa ohrození úspechom druhých
Chyby považujeme za príležitosť k učeniu  Po chybách sa cítime neschopní a rýchlo  sa  vzdávame
 
Samozrejme človek nepoužíva vo svojom živote len rastové alebo len fixné nastavenie mysle. Využívame obidva typy nastavenia v závislosti od konkrétnej situácie. Väčšinou však jeden typ dominuje. Úspešní jednotlivci v športe aj v iných oblastiach majú oveľa silnejší rastový mindset. Snažia sa na sebe pracovať tvrdo a systematicky, neodradia ich prekážky a ich hlavným mottom je snažiť sa zlepšovať – seba, svoj výkon, produkt alebo službu. Chyby nepovažujú za nič tragické, snažia sa z nich poučiť a využiť ich pre svoj ďalší rast. Ako povedal legendárny Michael Jordan: „Počas kariéry som netrafil viac ako 9000 striel. Prehral som takmer 300 zápasov. 26 krát mi verili, že trafím víťazný kôš a ja som minul. V živote som zlyhal znovu a znovu a znovu... A to je dôvod, prečo som uspel.“
Ak chcete v sebe rozvíjať rastové nastavenie mysle, skúste nasledujúce tipy:
 • Sústreďte sa na snahu a maximálne úsilie
 • Vyberajte si náročné a motivujúce úlohy
 • Dávajte väčší dôraz na proces a cestu, ako na výsledok
 • Vyhľadávajte výzvy
 • Robte „chyby“! Kto ich nerobí, nenapreduje
 • Považujte „chyby“ za príležitosti k rastu
 • Inšpirujte sa úspechom druhých
 • Sústreďte sa na učenie a zlepšovanie
 • Pracujte tvrdo
O tom, ako tréneri a rodičia môžu podporiť rastové nastavenie mysle detí sa dozviete v niektorom z našich ďalších článkov a v pripravovanom eBooku o športovom rodičovstve.
 

19.7.2016