Mentálna príprava pred vrcholným podujatím (OH, MS, ME)

Vo väčšine športov predstavujú Olympijské hry najdôležitejšie športové podujatie. S tým je logicky spojená skutočnosť, že prinášajú športovcom vyššiu mieru tlaku a stresu. Dôležitým predpokladom úspechu na olympiáde je preto aj psychická príprava. Športovec venoval štyri roky príprave, väčšinou prešiel náročným systémom kvalifikácie. Stovky hodín tvrdého tréningu, odriekania, fyzického aj psychického boja. O výsledku tejto driny a celého obdobia prípravy potom rozhodne pár minút, prípadne pár desiatok minút úsilia a koncentrácie v olympijskej súťaži! Pre každého účastníka je to výzva nielen fyzická, technická, taktická, ale hlavne mentálna.
Športovec sa počas OH snaží dostať na hranicu svojich možností. K tomu je potrebné, aby sa priblížil hlavne k vlastným psychickým limitom. Spolupráca so športovcami z rôznych odvetví mi ukázala, že pred vrcholnými podujatiami im pomáhajú nasledovné tri veci:

  1. Sústrediť sa na procesné ciele. Tieto ciele hovoria športovcovi, čo má robiť v súťaži, aby dosiahol úspešný výsledok. Týkajú sa procesu, techniky alebo spôsobu boja, ktorý chce realizovať priamo v súťaži. Dôležité je rozdeliť si proces na čiastkové úlohy, na ktoré sa musí koncentrovať. Väčšinou majú jednotlivci pred OH určité výsledkové ciele, teda aké umiestnenie chcú dosiahnuť. Prílišná koncentrácia na výsledok však môže odviesť pozornosť od toho, čo skutočne musia robiť, aby boli úspešní. Navyše môže priniesť prílišnú úzkosť a obavy. Preto je dôležité koncentrovať sa na procesné ciele. Napr. tenista si stanovil nasledujúce procesné ciele: mať správny postoj pri každom údere, byť stále v pohybe, byť dominantný vo výmenách. V plávaní to môže byť: plávať čo najviac na hladine, lakte tlačiť čo najviac dopredu, prvú 50-ku plávať rýchlo ale voľne. Športovec sa následne viac koncentruje na veci, ktoré potrebuje robiť, aby bol úspešný.
  2. Vnímať OH ako výzvu. V praxi sa stretávam so situáciou, keď vrcholné podujatie prináša športovcom zvýšenú tenziu a obavy. OH, MS alebo ME môžeme vnímať z dvoch uhľov pohľadu – ako psychologickú hrozbu alebo ako pozitívnu výzvu. Psychologickým ohrozením je možný neúspech, zlyhanie, nesplnenie očakávaní okolia, premárnenie štvorročnej prípravy alebo kritika verejnosti. Naopak OH môžu byť vnímané aj ako pozitívna výzva – šanca dosiahnuť úspech, dokázať pod tlakom dostať zo seba maximum alebo otestovať svoje hranice. Podobne ako keď pohár s vodou niekto vidí ako poloprázdny, iný ako poloplný. Záleží teda na športovcovi, ktorému z uvedených spôsobov vnímania poskytne väčší priestor. Súťažte hlavne sami so sebou, bez ohľadu na to, kto proti vám stojí. Šport je o spoznávaní a prekonávaní samého seba. Olympiáda je ideálnou príležitosťou ako otestovať svoje vlastné psychické limity!
  3. Zabávať sa. Čím viac sa blíži vrcholné podujatie, tým viac rastie predštartové napätie. Športovci niekedy často vidia hlavne to, čo sa môže pokaziť, čo sa nemusí podariť. Zabúdajú na to, čo im v ich športe prináša radosť, čo ich baví, na čo sa môžu tešiť. Hľadajte radosť, použite v súťaži svoje silné stránky a zabávajte sa. Niekedy naša vlastná myseľ vytvorí bariéry maximálnemu výkonu. Telo vie čo má robiť, trénovalo to tisíckrát, nechajte ho robiť svoju prácu. Potrebuje len voľnosť a čistú myseľ. Nesúťažte pre iných, ale pre seba!
Prajem našim olympionikom a paraolympionikom veľa úspechov a radosti pri testovaní vlastných limitov :).

2.8.2016