Program individuálnej mentálnej prípravy (PIMP)

Pre športovcov a ľudí pôsobiacich vo výkonovej sfére sme vyvinuli nový unikátny Program individuálnej mentálnej prípravy (PIMP). Tento jedinečný program je zameraný na rozvoj psychických schopností potrebných pre dosahovanie vrcholných výkonov. Je určený pre dospelých a osoby od 14 rokov. Ak chcete dosahovať dlhodobo vysokú úroveň výkonnosti, rozvíjať Vaše mentálne schopnosti a zároveň prežívať viac radosti, tento program je určený práve pre Vás! Obsahom programu je rozvoj psychickej odolnosti, koncentrácie, zvládania a využívania stresu, schopnosti pracovať s emóciami, s cieľmi, rozvoj sebadôvery, motivácie, sebaregulácie a sebauvedomovania. Jedinečnosť Programu podporuje aj využitie komplexnej psychodiagnostickej batérie PSYCHOPOWER TEST. Použitím tejto batérie dokážeme cielene prispôsobiť mentálnu príprava individuálnym potrebám a situácii každého klienta. Po absolvovaní programu budete psychicky odolnejší, schopní podávať vyššie, konzistentnejšie výkony a prežívať pri športe a iných činnostiach viac radosti a uspokojenia. Vstúpte do priestoru osobného rastu a rozvoja, kde budeme na sebe pracovať a určite prežijeme aj trochu zabavy. Tešíme sa na Vás!
 
Program obsahuje:

  • 90 minútové diagnostické sedenie
  • Päť 45 minútových sedení zameraných na rozvoj mentálnych schopností
  • Praktické cvičenia na rozvoj kľúčových schopností
  • Teoretické materiály
  • Workbook s mentálnymi cvičeniami
  • Telefonickú a emailovú podporu autora programu
 
Podrobnejšie informácie o programe nájdete tu.

27.4.2016