Využívajú športovci služby športového psychológa?

   K tomuto článku ma inšpirovalo stretnutie s jedným klientom. Prišiel za mnou krátko pred Majstrovstvami Európy a chcel pomôcť s vyladením psychickej formy na toto podujatie. Pri úvodnom rozhovore spomenul, že už pred pár týždňami mi chcel zavolať, ale vtedy ešte nenašiel odvahu. Po intenzívnej mentálnej príprave odcestoval na ME, kde odviedol svoje maximum a priblížil sa k dlhodobým cieľom. Zaujala ma tá jeho poznámka o odvahe. Pomohla mi tiež lepšie pochopiť, čo riešia športovci, keď sa rozhodujú, či využijú služby športového psychológa resp. mentálneho trénera alebo nie.
   Veľa športovcov zvažuje zapojenie mentálnej prípravy do tréningového procesu, príp. majú fázu kariéry, kedy by to potrebovali. Z hľadiska reálneho využitia psychologickej prípravy delím športovcov a trénerov na tri skupiny. Nie je to žiadne striktné a dogmatické delenie, skôr mi ide o zjednodušenie a priblíženie reality. Prvou skupinou sú športovci, ktorí špecializovanú psychologickú alebo mentálnu prípravu aktívne využívajú. Využívajú je buď pravidelne alebo v nepravidelných intervaloch, keď sa pripravujú na nejaké významné podujatie alebo čelia náročnému obdobiu svojej kariéry. Pravidelným klientom pomáha nielen k dlhodobým kvalitným a vyrovnaným výkonom, ale aj k zvyšovaniu spokojnosti a radosti zo športu. Nepravidelným slúži ako dôležitá súčasť vyladenia formy pred vrcholným podujatím alebo počas obdobia, keď sa potrebujú znovu prepracovať k vrcholným výkonom. Táto skupina športovcov je najpočetnejšia v západných krajinách, kde je psychologická podpora už dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou prípravy mladých i dospelých športovcov.
   Druhá skupina sú športovci, ktorí špecializovanú prípravu nevyhľadávajú. Vo svojej kariére nemali takú potrebu, prípadné poklesy formy, sebadôvery, problémy a náročné obdobia si boli schopní vyriešiť sami alebo s pomocou trénerov a ľudí okolo seba. Potom je tu tretia veľká skupina športovcov. Tí majú alebo mali v kariére fázu, že uvažovali o využití služieb športového psychológa a o nejakej forme mentálnej prípravy. Sú však na vážkach, majú určité pochybnosti, neistotu. Nevedia, ako sedenia alebo mentálna príprava prebieha. Obávajú sa, čo by na to povedali ostatní, ak by sa to dozvedeli. Majú obavy, že dostanú nálepku „tí, čo potrebujú psychológa alebo mentálneho trénera“. Niektorým chýba energia na to, aby vystúpili zo svojej zóny komfortu. Nechce sa im vŕtať vo svojom vnútri, vo svojom myslení alebo pocitoch. Je pre nich pohodlnejšie zostať vo svojom súčasnom nastavení, aj keď si uvedomujú, že im k vrcholu alebo k optimálnym výkonom niečo chýba. Uvedomujú si, že občas nerobia úplne všetko preto, aby boli najlepší. Stačí im tá priemernosť a radšej si nechajú svoje zvyky, svoje myslenie, prácu resp. neprácu s emóciami. Kopanie do hĺbky a vŕtanie vo svojom vnútri je niekedy náročné, nepohodlné, ohrozujúce alebo príliš ťažké. Ale často aj veľmi oslobodzujúce a uvoľnujúce. Práve to je cesta k sebazdokonaľovaniu, premýšľať o sebe, nastaviť si pravdivé zrkadlo a vedieť, na čom môžem pracovať a ktoré psychické rezervy môžem ešte využiť. Hlavne tí najlepší, najvytrvalejší, najhúževnatejší si to uvedomujú. Vedia, že cesta k víťazstvám vedie práve cez nepohodlie, ohrozenia a náročné veci. A cez prácu na svojom vlastnom vnútri.   
   Áno je to tak, že k niektorým veciam potrebujeme odvahu, odhodlanie, potrebujeme prekročiť hranicu komfortnej zóny. Veľmi zaujímavé bolo pre mňa zistenie, že moje služby vyhľadávajú hlavne jednotlivci a tímy, ktorý patria k špičke vo svojom odvetví. Patria k najlepším a hľadajú všetky zdroje, ako byť najlepšími alebo zostať čo najdlhšie na vrchole. Aj to je jedna z dôležitých schopností špičkových športovcov, že vedia využiť všetky zdroje v sebe samom aj vo svojom okolí. Psychika je veľmi silný zdroj a ten, kto vie využiť jej schopnosti, získava veľkú výhodu oproti konkurentom. Práve v tých rozhodujúcich momentoch zápasov, súťaží alebo súbojov rozhodne vaša mentálna odolnosť a to, ako s ňou pracujete resp. ako ste s ňou pracovali. Tí najlepší si to uvedomujú, preto práve oni využívajú naše služby najčastejšie. 

16.11.2016