Workshop Growth Mindset

Pozývame Vás na workshop
GROWTH MINDSET –
AKO POMÁHAŤ MLADÝM ŠPORTOVCOM, ABY RÁSTLI
 
Workshop je zameraný na podporu športového a osobnostného rastu mladých športovcov. Je určený športovým trénerom a rodičom mladých športovcov. Rastového nastavenie mysle (growth mindset) je dôležitým predpokladom dlhodobého rozvoja detí v športe. Na workshope si ukážeme, čo to growth mindset je, aké sú jeho zdroje a ako ovplyvňuje správanie a prežívanie dieťaťa.  Zameriame sa aj na spôsoby, ako podporovať športovú výkonnosť a rozvoj osobnosti mladých športovcov. Účastníci sa zoznámia s metódami a technikami, ako efektívne viesť jednotlivcov aj tímy a ako čeliť rôznym výzvam pri práci s nimi.
 
Obsahom workshopu je:
  • Čo je growth mindset
  • Ako pomáhať pri športovom a osobnostnom raste
  • Ako môžu tréneri a rodičia podporovať growth mindset u mladých športovcov
  • Hlbší pohľad do mysle mladého športovca
  • Spôsoby a techniky efektívneho vedenia jednotlivcov a tímov
  • Komunikácia podporujúca rastové nastavenie mysle
  • Riešenie problematických situácií pri vedení mladých športovcov
 
Workshop sa uskutoční v pondelok 28.11.2016 v budove Agroinštitútu v Nitre od 9:00 do 17:00 hod. Maximálny počet účastníkov je 18. V prípade zaplatenia do 31.10.2016 je cena workshopu 59 eur, po tomto termíne je to 69 eur. Pre osoby s preukazom ZŤP je cena 49 eur. Lektorom je Ing. Mgr. Peter Kuračka. Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok ma môžete kontaktovať telefonicky na 0907 122 179 príp. emailom.
 
Teším sa na naše stretnutie.

5.9.2016