Workshop stres a emócie

Pozývame Vás na workshop
 
ZVLÁDANIE STRESU A PRÁCA S EMÓCIAMI
VO VRCHOLOVOM ŠPORTE
 
Workshop je zameraný na efektívne zvládanie stresu a emócií pri podávaní výkonov. Súčasťou vrcholového športu je stres a tlak na dlhodobo vysokú výkonnosť. Workshop Vám ponúka príležitosť k zlepšeniu schopností pracovať so stresom a so situáciami, ktoré Vám ho prinášajú. Emočné prežívanie pozitívne, ale často aj negatívne ovplyvňuje výkon podaný športovcom, preto je dôležité zlepšovať sa v práci s vlastnými emóciami. Okrem teoretických poznatkov bude veľká časť obsahu venovaná praktickým cvičeniam a technikám. Workshop je určený nielen pre vrcholových športovcov, ale aj pre trénerov, manažérov, vedúcich pracovníkov a pre každého, kto chce efektívnejšie pracovať so stresom a so svojimi emóciami.    
 
Obsah workshopu:

  • Podstata stresu a kritických situácií v športe
  • Zvládanie stresu
  • Stratégie pri riešení situácií prinášajúcich stres
  • Techniky zvládania kritických momentov
  • Najdôležitejšie emócie prítomné vo vrcholovom športe
  • Práca s emóciami
  • Vyladenie a kontrola emócií v súťaži a na tréningu
  • Techniky práce s emóciami
 
Workshop sa uskutoční v pondelok 28.9.2015 v budove Agroinštitútu v Nitre od 9:00 do 17:00 hod. Maximálny počet účastníkov je 15. Cena workshopu je 69 eur, pre účastníkov minulých workshopov a v prípade zaplatenia do 15.9.2015 je to 59 eur. Pre osoby s preukazom ZŤP je cena 49 eur. Lektorom je Ing. Mgr. Peter Kuračka. Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok ma môžete kontaktovať telefonicky na 0907122179 príp. emailom.
 
Teším sa na Vašu účasť.
 

21.8.2015