Služby

Webináre 2021
Mentálna odolnosť v športe
Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese


     Ponúkam individuálne sedenia a mentálne tréningy športovcom, trénerom, rodičom, manažérom, vedúcim pracovníkom a iným ľuďom, ktorí chcú zlepšovať a dlhodobo optimalizovať svoju výkonnosť. Pracujem aj formou skupinových prednášok, tréningov a workshopov. Moje služby sú určené športovcom, športovým tímom, trénerom, rodičom športovcov, manažérom, vedúcim pracovníkom, tímom, organizáciám a skupinám, ktoré chcú zlepšiť svoju výkonnosť a zažívať viac radosti súvisiacej s vykonávanou činnosťou. Individuálne sedenia realizujem osobne alebo prostredníctvom skypu. Možné sú aj telefonické a emailové konzultácie. 
 
Ponúkané služby:  
  • Individuálne konzultácie a mentálne tréningy - pre športovcov, trénerov, rodičov,
  • Koučing - pre manažérov a vedúcich pracovníkov
  • Skupinové sedenia - pre tímy
  • Workshopy, semináre a prednášky - pre športovcov, trénerov, rodičov, kluby, firmy a organizácie
Ďalšie špecifické služby:
 
    S psychologickou prípravou športovca sa môže začať prakticky v každom veku, samozrejme líši sa zameranie a charakter práce podľa vekovej skupiny. Hlavne pri športovcoch do 14 rokov je vhodná systémová práca v trojuholníku dieťa – rodič - tréner. Čím nižší vek športovca, tým je dôležitejšia rola rodičov a trénerov.