Autogénny tréning

Miesto: Dolnočermánska 737, Nitra
Termín: 8x utorok február – apríl 2024, začíname 13.2.2024
Forma: Uzatvorená skupina - max 18 ľudí
Pre koho je určený: osoby od 15 rokov
Lektor: Ing. Mgr. Peter Kuračka
Cena: 199 eur. Pri zaplatení do 26.1.2024 zvýhodnená cena 179 eur.
Viac info a prihlášky: kurzy@sportovypsycholog.sk, 0944 066 403
 
Obsah:
Osvojenie si a nácvik autogénneho tréningu. Je to metóda, pomocou ktorej je človek schopný sám si navodiť stav relaxácie a uvoľnenia. Okrem navodenia pokoja autogénny tréning zlepšuje schopnosť koncentrácie a prácu s myšlienkami. Účastníci kurzu budú schopní pomocou sústredenia a pozornosti na určité formulky ovplyvňovať svoj psychický, emočný aj telesný stav. Autogénny tréning pomáha zvládať nadmernú záťaž a zvyšuje odolnosť voči stresu. V športovej oblasti zlepšuje schopnosť koncentrácie a zvládania náročných momentov. Je formou pravidelného tréningu „čistej mysle“ a pomáha športovcom pri optimalizácii dlhodobej výkonnosti.
K osvojeniu autogénneho tréningu je potrebný pravidelný nácvik pod odborným vedením. V priebehu kurzu budeme postupne prechádzať šesť fáz autogénneho tréningu tak, aby na konci boli účastníci schopní aplikovať ho v reálnom živote. Kurz je určený pre osoby, ktoré sa chcú naučiť autogénny tréning a využiť ho pre zvýšenie kvality svojho vlastného života. Nie je primárne určený pre ľudí, ktorý majú ambíciu učiť iné osoby osvojovať si autogénny tréning.  
V cene kurzu je účasť na skupinovom nácviku autogénneho tréningu, študijné materiály a pitný režim. Cena je za celý kurz autogénneho tréningu. Neúčasť na jednotlivých skupinových sedeniach nie je dôvod na vrátenie časti účastníckeho poplatku. 

Tešíme sa na spoločné skupinové stretnutia :)
 

30.12.2023