Emócie rodičov a športovcov

Pozývame Vás na workshop
 
EMÓCIE RODIČOV A MLADÝCH ŠPORTOVCOV
 
Často sa nás rodičia športovcov pýtajú na situácie, keď ich deti alebo oni sami prežívajú silné emócie. Dieťa plače na tréningu a počas súťaže, hnevá sa cez zápas alebo ťažko zvláda prehry a neúspechy. Takisto rodičia prežívajú silné emócie súvisiace so športovou aktivitou ich detí. Workshop bude zameraný na spôsoby spracovávania a zvládania silných emócií. Budeme sa zaoberať metódami, ako pomôcť deťom zvládať prehry a neúspech. Preberieme si problematické emóciami nabité situácie a rôzne spôsoby reagovania v nich. Cieľom workshopu je rozvíjať schopnosť byť v kontakte s vlastnými pocitmi a s emóciami detí. Zameriame sa na emočnú podporu športového i osobnostného rozvoja mladých športovcov.     
 
Obsah workshopu:

  • Emócie rodičov a športovcov v športe
  • Ako reagovať na emócie detí súvisiace so športom
  • Ako pracovať s vlastnými emóciami
  • Problematické emočne nabité situácie
  • Komunikácia s mladým športovcom v špecifických situáciách
 
Workshop sa uskutoční v stredu 16.5.2018 v budove Agroinštitútu v Nitre od 9:00 do 17:00 hod. Workshop je určený pre 5-15 účastníkov, účastnícky poplatok je 89 eur. Workshop bude viesť Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC. Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0907 122 179 príp. emailom.
 
Tešíme sa na stretnutie.

5.5.2018