Growth Mindset

Pozývame Vás na workshop
GROWTH MINDSET – AKO PODPOROVAŤ ROZVOJ MLADÝCH ŠPORTOVCOV
 
Workshop je zameraný na podporu športového a osobnostného rastu mladých športovcov. Je určený športovým trénerom, rodičom a ľuďom pracujúcim so športovcami. Rastové nastavenie mysle (growth mindset) je dôležitým predpokladom dlhodobého rozvoja detí v športe. Na workshope si ukážeme, čo to growth mindset je, aké sú jeho zdroje a ako ovplyvňuje správanie a prežívanie dieťaťa.  Zameriame sa aj na spôsoby, ako podporovať športovú výkonnosť a rozvoj osobnosti mladých športovcov. Účastníci sa zoznámia s metódami a technikami, ako efektívne viesť jednotlivcov aj tímy a ako čeliť rôznym výzvam pri práci s nimi.
 
Obsahom workshopu je:

  • Čo je growth mindset
  • Ako pomáhať pri športovom a osobnostnom raste
  • Ako môžu tréneri a rodičia podporovať growth mindset u mladých športovcov
  • Hlbší pohľad do mysle mladého športovca
  • Spôsoby a techniky efektívneho vedenia jednotlivcov a tímov
  • Komunikácia podporujúca rastové nastavenie mysle
  • Riešenie problematických situácií pri vedení mladých športovcov

Workshop sa uskutoční v sobotu 28.9.2019 v budove Agroinštitútu v Nitre od 9:00 do 17:00 hod. Maximálny počet účastníkov je 15. Cena workshopu je 89 eur, v prípade zaplatenia do 30.8.2019 je cena 79 eur. Workshop bude viesť Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC. Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0907 122 179 príp. emailom.
 
Tešíme sa na Vás

26.7.2019