Mentálny tréning - dôležitá súčasť prípravy športovca

        Čo je mentálny tréning? Pred pár dňami sa ma jeden priateľ novinár spýtal, či ja ako športový psychológ robím mentálny tréning. Veľa klientov prichádzajúcich do mojej kancelárie zo začiatku nevedia, čo vlastne mentálny tréning obnáša. Samozrejme mentálny tréning je neoddeliteľnou súčasťou mojej práce. Je to systematický rozvoj mentálnych schopností potrebných v športe alebo v oblasti, ktorej sa venujete. Tak, ako trénujete techniku úderov v tenise, prihrávky a streľbu vo futbale a hokeji, ako sa venujete rozvoju fyzických schopností, tak môžete trénovať aj koncentráciu, zvládanie stresu alebo sebadôveru. Veľká časť spolupráce predstavuje práve zlepšovanie a rozvoj rôznych schopností, ako napríklad:

 • Zvládanie a využívanie stresu
 • Práca s myslením
 • Práca s emóciami
 • Koncentrácia
 • Sebadôvera
 • Stanovovanie cieľov
 • Sebapoznanie
 • Radosť a potešenie z aktivity
 • Zvládanie rozhodujúcich okamihov
 • Komunikácia
 • Vodcovské schopnosti
 • Sebaregulácia
 • Mentálna odolnosť
 • Flexibilita
        S akými predsudkami o spolupráci so športovým psychológom sa stretávame? Jedným z predsudkov je názor, že musíte mať nejaký problém, ak idete k športovému psychológovi alebo mentálnemu koučovi. Nie je to tak, nemusíte mať problém, aby ste sa rozhodli pre spoluprácu. Značná časť športovcov využíva naše služby nie preto, že má problém, ale preto, že chcú zlepšiť svoju výkonnosť a prežívať v športe alebo inej oblasti ešte viac spokojnosti. Pri rozhovore o spolupráci so športovým psychológom sa môžu objaviť aj reakcie typu: „Veď nie som blázon.“ K mentálnemu tréningu nemusíte byť ani blázon, ani mať nejaký zdravotný alebo psychický problém. Jednoducho tak, ako športovci spolupracujú napr s kondičným trénerom, lebo chcú zlepšiť svoju fyzičku, tak dnes čoraz viac spolupracujú aj so športovými psychológmi. Dôvod je ten, že sú špecialistami na rozvoj a tréning mentálnych schopností. Občas sa stretávame aj s neistotou trénerov, či športový psychológ nepredstavuje hrozbu pre ich autoritu alebo pre ich spôsob vedenia tímu. Mentálna príprava vykonávaná odborným a kvalitným spôsobom je vždy s prospechom tímu a v súlade s filozofiou a koncepciou trénera. Tréner je šéf a športový psychológ je člen tímu, ktorý pomáha pri dosahovaní tímových cieľov.   
        Kto využíva mentálnu prípravu? Využitie je veľmi široké, spolupracujeme so športovcami a tímami, ktoré sa pripravujú na Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Olympijské a Paralympijské hry alebo grandslamové turnaje. Takisto ju využívajú športovci hrajúci najvyššie futbalové, hokejové súťaže, hádzanárske súťaže, ako aj ľudia, ktorí športujú na nižšej úrovni. Mentálna príprave veľmi pomáha aj mladým športovcom. Systematický mentálny tréning používame bežne od veku 13-14 rokov. Pracujeme aj s mladšími športovcami, avšak tam sa využíva vo väčšej miere špecifický systémový prístup, v ktorom veľa komunikujeme s rodičmi alebo trénermi. Rozsah športov je veľmi široký, spolupracovali sme napríklad so šachistom, šípkarom, parkúrovými jazdcami alebo tímom aj jednotlivcom v dog agility. Mentálnu prípravu okrem športovcov využívajú aj samotní tréneri, rodičia, manažéri, tímy vo firmách, tímlídri ako aj osoby z iných výkonových povolaní.
        Pre koho nie je mentálny tréning určený? Ak sa nejedná len o optimalizáciu výkonnosti, ale športovec zápasí s vážnejším zdravotnými alebo psychickými problémami, je potrebné spolupracovať na hlbšej úrovni. Vtedy je veľmi dôležité zvážiť, ktorý odborník bude najlepší v danej situácii. Niektoré problémy môže riešiť športový psychológ. Ak ide o vážnejšie klinické problémy, napr poruchy príjmu potravy, vážnejšie depresívne stavy, traumatické životné udalosti, je dobré vyhľadať klinického psychológa alebo certifikovaného psychoterapeuta, ktorý pracuje špecificky s podobnými oblasťami. Pre nás psychológov a mentálnych koučov je kľúčové poznať vlastné limity a konať vždy v prospech klienta.
        Ako prebieha mentálny tréning? Začína úvodným sedením, kde sa rozprávame o potrebách športovca, o oblastiach, kde by sa potreboval zlepšiť a na čom by chcel pracovať. Úvodné sedenie je hlavne o zoznámení, vytvorení profesionálneho vzťahu a atmosféry dôvery. Komplexne preskúmame situáciu športovca, určíme si ciele, a pravidlá spolupráce. Následne vytvoríme individuálny plán mentálnej prípravy, ktorý je šitý na mieru daného športovca alebo tímu. Mentálny tréning prebieha nielen na sedeniach. Dôležitá časť práce sa odohráva aj mimo konzultácií, napr formou domácich úloh. Športovci dostávajú ako domácu mentálnu úlohu niečo pozorovať, všímať si na sebe, vyskúšať na tréningu, na súťaži alebo mimo nich, niečo napísať alebo pozrieť video. Je dôležité, aby to, čo trénujeme a rozvíjame, bolo v prospech športovca a aby to mohol využiť na tréningoch, zápasoch alebo súťažiach. Etický kódex nájdete na stránkach SAŠP (Slovenskej asociácie športovej psychológie) 
http://www.sportpsych.sk/
        Čo môžete vďaka mentálnej príprave získať? Systematický a odborne vedený mentálny tréning prináša klientom nasledujúce benefity:
 • Vyššia schopnosť podať optimálny výkon
 • Vyššia stabilita výkonnosti
 • Väčšia mentálna odolnosť
 • Efektívnejšie zvládanie dôležitých momentov
 • Širší repertoár zvládania situácii
 • Efektívnejšia práca s emóciami
 • Väčšia radosť zo športu a z vykonávanej činnosti
 • Komplexnejší pohľad na seba a vlastný život
 • Lepšie schopnosti využiteľné aj mimo športu
        Je to len o výkone? Samozrejme v našej práci nejde len o optimalizáciu výkonnosti. Vidíme športovca alebo klienta ako komplexnú osobnosť. V spolupráci je pre nás dôležitý všestranný rozvoj športovca, s presahom od športu k celoživotnému uplatneniu, vzdelaniu alebo kvalitným vzťahom k najbližšími. Ako príklad uvediem mladých tenistov, ktorí často cestujú, trénujú a hrajú zápasy pod vedením vlastných rodičov. Tréneri obvykle nemajú kapacitu cestovať na turnaje so všetkými mladými hráčmi, preto chodia na turnaje s rodičmi. Intenzívna športová spolupráca medzi rodičom a mladým hráčom vytvára občas vzťahové napätie a konflitky súvisiace aj s viacnásobnou rolou rodič – kouč – manažér – sponzor - vodič. Hlavne vo veku 15-18 je z tohto pohľadu kritické obdobie. Pri podobných spoluprácach kladieme veľký dôraz na posilňovanie dobrého vzťahu medzi rodičom a športovcom. Aby rast výkonnosti nebol na úkor zhoršovania vzájomného vzťahu. V centre našich služieb je dlhodobý prospech klienta a jeho komplexný rozvoj v rámci systému, v ktorom funguje.

2.10.2019