Prostredie zamerané na zručnosti

       Pre rozvoj športovcov je veľmi dôležité, aké prostredie im tréneri, rodičia a ostatné pre nich dôležité osoby vytvárajú. Prostredie je dané celkovou atmosférou na tréningoch a súťažiach, hodnotami, ktoré prevažujú v tíme, prioritami a cieľmi, o ktoré sa tím alebo jednotlivci snažia. Dôležitou súčasťou atmosféry je komunikácia a správanie trénerov alebo rodičov, či už počas tréningov, pred, počas alebo po súťaži či zápase. Toto všetko vytvára prostredie, ktoré je zamerané buď na zručnosti alebo na výkon.
      Rozdiel je v tom, čomu dávame prioritu, čo si všímame a oceňujeme príp. kritizujeme vo väčšej miere a čomu sa celkovo v komunikácii viac venujeme. Tieto dôležité prvky usmerňujeme vedomým spôsobom, avšak často je rozhodujúca časť ovplyvnená nevedomými procesmi. Napríklad na neverbálnu komunikáciu, správanie v emóciách alebo reagovanie pri neúspechu má väčší dopad emočné a podvedomé prežívanie, ako racionálne uvažovanie.
      Prostredie orientované na zručnosti znamená, že sa kladie väčší dôraz na rozvoj jednotlivých schopností a na dlhodobý progres. Prioritou trénerov, rodičov a športovcov je snaha, aktivita, bojovnosť a tiež radosť z tréningov a súťaží. Jednotlivci sú vedení k tomu, aby sa porovnávali hlavne sami so sebou. V kategóriách do 12 rokov je zdôrazňované, že výsledok nie je podstatný, dôležitá je snaha, aktivita a skúšanie vecí, ktoré sa deti učia na tréningu. V prostredi orientovanom na výkon je kladený dôraz hlavne na výsledok a výkon. Hlavnými hodnotami sú tu výhra, góly, body a perfektný výkon. Dôležité a zdôrazňované je nerobiť chyby, nekaziť, vyhnúť sa zlyhaniu.
      Ak chceme podporiť dlhodobý progres športovcov, je dôležité rozvíjať a podporovať práve prostredie zamerané na zručnosti. Takéto prostredie pozitívne ovplyvňuje zdravú sebadôveru športovcov, schopnosť prekonávať ťažkosti a náročné momenty. Je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že zostanú pri športe dlhšie a vyrastú z nich úspešní jednotlivci alebo tímy. Športovci, okolo ktorých je atmosféra zameraná na rozvoj zručností, prežívajú viac radosti zo športu, sú uvoľnenejší na súťažiach a zápasov. 
      Čo robiť pre to, aby sme vytvárali prostredie zamerané na zručnosti? Stanovme si pri trénovaní a športovom rodičovstve jasné hodnoty a priority. Hlavne u mladých športovcov je najdôležitejšie snaha na sebe pracovať, zlepšovať sa a mať radosť z tréningov aj zápasov. U vekových kategóríí do 12 rokov sa minimálne venujme výsledkom, gólom, bodom alebo postaveniu v tabuľke. Z hľadiska dlhodobého progresu a vzťahu k športu sú tieto veci nepodstatné. Čím viac sa im budeme venovať, tým je väčšia pravdepodobnosť, že v určitom veku príde nadmerný stres, vyhýbanie sa náročným situáciám alebo nechuť športovať.  Venujme pozornosť hlavne snahe, aktivite a progresu všetkých členov tímu. Podporujme zábavu a radosť zo súťaženia alebo zápasu. Takisto pri hodnotení si všímajme bojovnosť, odvahu a skúšanie nových vecí. Čím sú športovci starší, tým majú väčší vplyv na priority a hodnoty, ktoré dominujú v ich činnosti. Preto hlavne u dospelých jednotlivcov je dôležité, ako si nastavia základné priority, ciele, a akým spôsobom si manažujú prostredie okolo seba. 
      Držíme palce slovenskému športu, aby v ňom čo najviac dominovalo prostredie zamerané na zručnosti a zlepšovanie! 

21.6.2019